Customörite dizaýn, ýokary hilli sublimasiýa erkekleriň eşikleri

Gysga düşündiriş:

Thköýnek ulanmakýumşak pagta, kapotly köýnekýönekeý ýöriteleşdirilen çap we keşdäni hödürläň. Reňkler bizden saýlanyp ýa-da özüňize görä boýalýarhaýyş;tonuň köpugurly elementi sport eşikleri bilen berk baglanyşykly bolup, ony türgenleşik ýa-da dynç almak üçin ajaýyp edýär.


Önümiň jikme-jigi

Hünär

Kartly pagta vs daralan pagta

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt Gymmatlyk
Gelip çykan ýeri Hytaý
Model belgisi RBPZ480
Aýratynlyk Dem alýan, Durnukly
Larakasy Hoodie
Gauge
Material 100% pagta
Tehnika
Eň stili Uzyn ýeň
Jyns Erkekler
Dizaýn OEM
Nusga görnüşi Düz
Stil Tötänleýin
Agram
Dokma usuly trikota ..

Jikme-jik surat

fdsg-(1)

fdsg (4)

fdsg (7)

fdsg (2)

fdsg (5)

fdsg (8)

fdsg (3)

fdsg (6)

fdsg (9)

Arza

IMG_4878

IMG_4879

IMG_4880

IMG_4878

IMG_4879

IMG_4880

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.

Pagta mata hilini nädip aýtmaly
"Pagta matasynyň hakyky hilini kesgitlemek, pikir edişiňizden has ýönekeý we hakykatdanam bilmeli iki zadyňyz bar - sapaklaryň sany we pagta görnüşi."
Hilini kesgitleýän kriteriýa, ulanylýan pagtanyň görnüşidir.Kottejleriň iň köp ýaýran iki görnüşi kartonly pagta we doly daralan pagta.
Kartly pagta adaty pagta ýüňi ýa-da ýüplük ýasamak üçin ýygnan, soň bolsa kartoçkadan öň hapalary we tohumlary aýyrmak üçin arassalanan pagtadan gelýär.Kartirleme prosesi süýümleri bölýär we takmynan bir hatarda bolar ýaly, hemmesi bir tarapa ýatar.Kartirleme prosesi arassalanmandygy sebäpli, kartoçkaly pagta gaty gödek we gurluşyna laýyk gelmeýär.
Ipüplükde, doly daralan pagta, ýüplüge egilmezden hapalary we gysga pagta süýümlerini aýyrmak üçin pagtany inçe çotgalar bilen ýörite garyşdyryp, pagtanyň gaty ýumşak görnüşidir.Doly daralan pagta gysga sapaklardan, hapalardan we hapalardan mahrum bolany üçin, kartoçkaly pagtadan has ýumşakdyr.Doly daralan pagta hem has güýçlidir, sebäbi gysga we döwülýän süýümler daramak prosesi arkaly aýryldy.

Diňe iň oňat hilli matalary ulanýarys.
100% Hil barlagy.
Bir duralga hyzmatlary.
Işewür sosial ylalaşyk başlangyjy (BSCI).

FGD (3)

FGD (2)

FGD (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gfg

    KHJK