Biz hakda

“Raidy Boer” kärhanasy

1999-njy ýylda 22 ýyl döredildi, Redy Boeriň modasy dünýä bilen aýakdaş.Dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda bar.15 ýyl bäri Italiýanyň Florensiýasynda geçirilen PITTI UOMO sergisine gatnaşdy.Majorurduň esasy şäherlerinde 600-e golaý dükan açyldy.Rady Boer “halkara hil, öňdebaryjy moda”, “müşderä gönükdirilen, öňdebaryjy moda” ýapyşmak baradaky bilelikdäki pikiri goldaýar;adamlara gönükdirilen, sazlaşykly ösüş.Bilelikde baha dörediň, üstünlik paýlaşyň;jogapkärçiligi öz üstüne al we ösdürmegi dowam etdir ”.Birleşmäge borçlandy ...

 

Koprak oka
 • -
  taslama
 • -
  Müşderi
 • -
  işgärler
 • -
  baýrak
önümleri

Meşhur önümler

Içerki bezeg hekaýalary

Habarlar we wakalar

Goşulmak üçin hyzmatdaşlyk

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.