Zawod gezelenji

Müşderilerimize ýokary hilli önümler hödürleýäris.
Futbolka zawodymyz Hytaýda mercerizlenen pagta futbolkasynda ýöriteleşen iň uly önümçilikleriň biridir, her ýyl 10 müň sany täze nusga öndüreris we dünýäniň dürli markalary üçin 5 million bölek önüm öndüreris.

Switer zawodymyz

Switer zawodymyz, Şanhaýda ýerleşýän hökümet tarapyndan paýlaşylýan kärhana;erkekler we aýallar üçin trikotawear önümlerinde ýöriteleşendir.Hytaýda iň oňat önümler bilen üpjün etmek arkaly Biella ýüplük, TONKY, CONSINEE, XINAO we ş.m. ýaly iň uly ýüplük üpjün ediji bilen ýakyndan işleýäris.

Kostýum / blazer zawodymyz

Kostýum / blazer zawodymyz, dokma önümçiligi we egin-eşik önümçiligini öz içine alýan esasy pudak bolan Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasynyň biridir, enjamlaryň toplumlaýyn derejesi dünýä senagatynyň öňdebaryjy derejesinde, az sanly egriji matalar öndürýän bazanyň biridir. dünýäde, şeýle hem öňdebaryjy häzirki zaman ýokary derejeli kostýum önümçilik bazasynyň biridir.Kompaniýanyň hemmetaraplaýyn güýji Hytaýyň dokma we egin-eşikleriniň sanawynda birinji orunda durýar