Öndüriji, adaty erkekleriň trikota sw switer zip kardigan bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Örän ýörite trikota craft senet dizaýny bilen fermuar kardiganyň täze dizaýny.Şeýle hem, nusgawy we modanyň arasynda oňat deňagramlylygy döretmek üçin täze işlenip taýýarlanan ýüň garylan ýüplükleri ulanýarys.
Bu dizaýn, geýmek aňsat bolan doly zip kurtka.


Önümiň jikme-jigi

Hünär

Kartly pagta vs daralan pagta

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt bahasy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Model belgisi REDPOST
Aýratynlyk Dem alýan, Durnukly
Larakasy Açmak
Gauge 12gg
Material 45% HK 37% WM 18% SE
Tehnika Kompýuter trikota .y
Eň stili Uzyn ýeň
Jyns Erkekler
Dizaýn
Nusga görnüşi Düz
Stil Zip cardigan
Agram
Dokma usuly trikota ..

Jikme-jik surat

sweater8V1A4858

sweater8V1A4859

sweater8V1A4860

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.

HFGHFG

Bazaryňyz üçin amatly stilleri ösdüriň
Erkekler üçin köp dürli görnüşler bar.Her stiliň, beýlekiler bilen deňeşdirilende belli bir şertlerde has gowy işlemegi bilen öz orny bar.

Ekipa Boýn
Ekipa neckyň boý görnüşleri size eýe bolup biljek iň ýaýran we resmi görnüşleriň arasynda, şeýle hem iň ýönekeý görnüşleriniň biridir.
Boýnuň tegelegi tegelek we dar lenta bar, bu bolsa diňe bir degirmeni goşýar.Bu geýimleriň köpüsi bilen aňsatlyk bilen jübütlenýän owadan, minimal stil.Galstuklar bilen gowy oýnamaýarlar, ýöne köýnek köýneginiň ýakalaryny hem gysyp bilýärler.
 

Şal boýun
Şal boýny köýnek we galstuk bilen gowy jübütlenen halatynda sanawdan ýokary göterilip bilinjek switer görnüşidir.
Sport bilen meşgullanýan eşikleri halaýan erkekler üçin esasy zat.
Şal boýny köplenç kardiganlarda ýa-da ýarym zipli switerlerde bolýar we döşüň öň tarapyndaky nokatlara çenli daralýan giň, öwrüli ýakasy bar.

GFDHFG

HFGHFG

Switer açyklyklary
Açyklary öz içine alýan switerler, men maslahat berýän başga bir nusgawy görnüş.Umuman, switerlerde iki sany açyk açyklyk bar: fermuar we düwmäniň ýokarky görnüşleri.

Diňe iň oňat hilli matalary ulanýarys.
100% Hil barlagy.
Bir duralga hyzmatlary.
Işewür sosial ylalaşyk başlangyjy (BSCI).

FGD (3)
FGD (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gfg

    KHJK