Düwme ýakasy bilen täze moda trikota sw switer

Gysga düşündiriş:

Stiliň düwmesi bilen ýokary hilli garylan ýüň, gaty ajaýyp.

Klassiki we modany ajaýyp birleşdirýän melanj ýüplüginiň täze ösüşi.

Stiliň düwmesi bilen ýokary hilli garylan ýüň, gaty ajaýyp.

Täze ösüşmélange ajaýyp birleşdirýän ýüplükKlassiki we moda.


Önümiň jikme-jigi

Hünär

Kartly pagta vs daralan pagta

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

element bahasy
Gelip çykan ýeri Hytaý
Model belgisi ROBERTON
Aýratynlyk Dem alýan, Durnukly
Larakasy Larakadaky düwme
Gauge
Material 47% HK 42% Merino 11% SE
Tehnika melange
Eň stili Uzyn ýeň
Jyns Erkekler
Dizaýn
Nusga görnüşi Düz
Stil Tötänleýin
Agram
Dokma usuly trikota ..

Jikme-jik surat

8V1A4894sweater

8V1A4899sweater

8V1A4900sweater

8V1A4901sweater

8V1A4896sweater

8V1A4893sweater

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.

HFGHFG

Bazaryňyz üçin amatly stilleri ösdüriň
Erkekler üçin köp dürli görnüşler bar.Her stiliň, beýlekiler bilen deňeşdirilende belli bir şertlerde has gowy işlemegi bilen öz orny bar.

Switer açyklyklary
Açyklary öz içine alýan switerler, men maslahat berýän başga bir nusgawy görnüş.Umuman, switerlerde iki sany açyk açyklyk bar: fermuar we düwmäniň ýokarky görnüşleri.

Diňe iň oňat hilli matalary ulanýarys.
100% Hil barlagy.
Bir duralga hyzmatlary.
Işewür sosial ylalaşyk başlangyjy (BSCI).

FGD (3)

FGD (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gfg

    KHJK