Biz bilen habarlaşyň

“Raidyboer” moda geýim kärhanasy

ARAGATNAŞYK Maglumatlary

9999 Bölüm 2 Sinhua Rd, Haixia Science-Tech Garden, Wenjiang, Çhengdu, Hytaý

+862882669999

+8618683420033

Ir sagat 9-dan 6-a çenli elýeterli

+028 82669877

BIZ BILEN BAGLANY ..

GELIP BOLUN

Şeýle hem bu modanyň we adamlaryň reňkli dünýäsiniň imanydyr. Durnukly we bol durmuşda ýaşaň, galaktikanyň ýagtylygyndan lezzet alyň. Reýdi Boer elmydama halkara hili bilen modada öňdebaryjy bolup gelýär. Asyl niýetimize hemişe wepaly boluň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň